ضدعفونی کردن معابر و مکان‌های شلوغ و پُرتردد سطح شهر مرگنلر برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا توسط پرسنل شهرداری مرگنلر