💦جلسه کارگروه رفع موانع تولید شهرستان شوط با حضور سرپرست فرمانداری و اعضای کارگروه با محوریت بررسی مسایل و مشکلات واحد تولیدی آجر فشاری وطنی

💦جلسه کارگروه رفع موانع تولید شهرستان شوط با حضور سرپرست فرمانداری و اعضای کارگروه با محوریت بررسی مسایل و مشکلات واحد تولیدی آجر فشاری وطنی

کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان شوط با حضور سرپرست  فرمانداری و دیگر اعضاء مرتبط با کارگروه و مدیران چند واحد تولیدی درمحل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط ،حسن عبدالهی اصل در این جلسه  گفت : حمایت از سرمایه گذاران و رفع مسائل و موانع آنان از وظایف اصلی دستگاه های اجرایی است و باید برای حفظ عملکرد و ارتقا میزان تولید و راه اندازی واحد های تولیدی تعطیل ، تلاش کرد وهمچنین رونق و حفظ اشتغال موجود را جز برنامه های اولویت دار این کارگروه قرار داد.
در ادامه جلسه صاحبان واحدهای تولیدی هر یک به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند که در پایان موضوعاتی شامل بدهی معوق بانکی ، درخواست سرمایه در گردش ، بدهی در حوزه مالیاتی و تامین اجتماعی از جمله مشکلات این واحدها  بود که پس از بحث و بررسی تصمیماتی در قالب مصوبات اتخاذ شد.