ملاقات مردی فرماندار شهرستان شوط برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان: ملاقت عمومی فرماندار با تعدادی از شهروندان در محل فرمانداری برگزار شد.

◾️طبق روال هرهفته  

ملاقات عمومی فرماندار شهرستان شوط با مردم به منظور رسیدگی به درخواست ها، مسایل و مشکلات آنان در محل فرمانداری برگزار شد.

لازم به توضیح است ملاقات مردمی فرماندار با مردم شریف شهرستان شوط هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9 صبح الی 14ظهر برگزار می شود.