جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛ جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به ریاست فرماندار و با حضور اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرستان شوط در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با قدردانی از عملکرد  نیرو های نظامی و انتظامی و دستگاههای متولی مبارزه با مواد مخدر شهرستان، خاطرنشان کرد: فرهنگ سازی ، پیشگیری و اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدربرای همگان ضروری بوده  و  باید به صورت جدی توسط دستگاههای مختلف پیگیری شود

حسن عبدالهی اصل تصریح کرد: یکی از مهمترین مسائلی که در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر پیگیر هستیم بحث ‏آموزش  توسط افراد متخصص می‌باشد. آموزش در مدارس با کمک آموزش وپرورش و نهادهای مربوطه و ‏آموزش کارکنان دولت و ادارات سطح شهر می باشد که امیدواریم بتوانیم گوشه ای از مشکلات موجود ‏را با این امر برطرف نمائیم‎ .‎

وی خاطر نشان کرد: اداره بهزیستی بنا به وظیفه ذاتی خود و با استفاده از ظرفیت سایر ادارات باید زیرساخت های لازم را در امر مبارزه با مواد مخدر در جامعه فراهم کند.

فرماندار شوط خواستار  استفاده از نظرات کارشناسان ،مبلغین و روحانیت و سازمانهای مردم نهاد در شهرستان شد و تصریح کرد: ‏ با استفاده از  گسترش آگاهی های مربوط به مواد مخدر و ظرفیتهای موجود مشکلات و معضلات به مواد مخدر را در جامعه به حداقل ممکن برسانیم‎.

فرماندارشوط اثر بخشی اقدامات پیشگیرانه با اجرای برنامه های ورزشی و فرهنگی و غیره در بحث مبارزه با مواد مخدر را بسیار مهم ارزیابی کردو گفت: تقویت راهکارهای پیشگیرانه، میل و رغبت به مصرف مواد مخدر را از بین خواهد برد و این امر موجب کمتر درگیر شدن دیگر دستگاههای متولی در دراز مدت خواهد بود.

عبدالهی اصل خواستار نظارت بیشتر شبکه بهداشت و درمان بر توزیع داروها از طریق داروخانه ها و عطاری ها و نظارت بیشتر اماکن بر اماکن حواشی شهر از جمله خانه باغ ها ، آرایشگاههای زنانه و فروشگاههای فروش لوازم آرایشی شد.