برگزاری جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:هشتمین جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان شوط با حضور فرماندار و اعضای کمیسیون در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرستان شوط:

آموزش و آگاه سازی مردم ، الزمات حفاظتی توسط ادارات و استفاده از ظرفیت های مختلف برای پیشگیری از سرقت تاکید کرد

👈به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: هشتمین جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان شوط با حضور فرماندار و اعضای کمیسیون در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرستان شوط با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه گفت: مهمترین راه پیشگیری از سرقت، آگاه سازی مردم در خصوص نگهداری درست از مال و اموال خود و تجهیز سطح شهر و نقاط مختلف به دوربین مناسب است.

عبدالهی اصل همچنین بر ضرورت پیگیری و اجرای مصوبات کمیسیون پیشگیری از سرقت از سوی دستگاه های اجرایی تاکید کرد و افزود: اقدامات بازدارنده اولیه در راستای پیشگیری از سرقت و حفاظت از تاسیسات و تجهیزات توسط دستگاههای اجرایی و خدمات رسان ، بانک ها و اصناف مختلف ضروری است.

وی ضمن  تاکید لازم مبنی بر مشارکت مردم و مسئولان با یکدیگر در جهت افزایش سطح امنیت شهرستان، تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم این امر را محقق کنیم لازم است تا شیوه های تعاملی را دنبال کرده و همکاری های لازم را در این خصوص داشته باشیم.

فرماندار شهرستان شوط با بیان اینکه همکاری مردم و دستگاه های اجرایی با پلیس کمک شایانی برای کاهش سرقت در سطح شهرستان کرده و تداوم آن نیز تاثیر گذار خواهد بود  ، اظهار داشت: نیروی انتظامی زحمات بسیاری برای برقراری امنیت و آرامش در شهرستان متحمل می شود و همه مردم، دستگاه های اجرایی، بخشداری ها، دهیاری ها و اصناف باید با همکاری و تعامل مناسب با پلیس زمینه وقوع سرقت را کاهش دهند.   
                      
وی یادآورشد: ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی بالاست و باید از این ظرفیت و نیز سمن های اجتماعی فعال دراین زمینه برای آموزش و آگاه سازی مردم در مقابله و پیشگیری از برخی بزه و آسیب های اجتماعی مانند سرقت استفاده کنیم.

آموزش و آگاه سازی مردم ، الزمات حفاظتی توسط ادارات و استفاده از ظرفیت های مختلف به برای پیشگیری از سرقت از دیگر تاکیدات فرماندار شهرستان بود.