امسال برای تکمیل و تجهیز سالن چندمنظوره مدیریت بحران ۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط :

عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط در بازدید از سالن چندمنظوره مدیریت بحران شهر شوط بابیان اینکه تکمیل و تجهیز طرح های نیمه تمام در اولویت اول قرار دارد گفت امسال برای تکمیل و تجهیز سالن مدیریت بحران از محل اعتبارات عمرانی  سال ۹۷ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تخصیص یافته و از اعتبارات سال جاری در کمیته برنامه ریزی سه میلیاردو ۶۰۰ میلیون ریال اختصاص یافته و تاپایان سال تکمیل وافتتاح می شود .