دومین جلسه کمیته توسعه اشتغال بنیاد برکت در شهرستان شوط

جلسه کمیته توسعه اشتغال بنیاد برکت در شهرستان شوط با حضور امام جمعه، بخشداران و مجری طرح اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت در شمال استان آذربایجان غربی در محل فرمانداری شهرستان شوط برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط : دومین جلسه کمیته توسعه اشتغال بنیاد برکت در شهرستان شوط با حضور امام جمعه، بخشداران و مجری طرح اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت در شمال استان آذربایجان غربی در محل فرمانداری شهرستان شوط  بامحوریت:
- تعیین روستاهای هدف طرح
- بررسی رسته های اولویت دار
- مباحث بانکی مربوط به طرح

در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.