جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان شوط برگزارشد

دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان شوط با حضور فرماندار وبخشداران و روسای ادارات ذیربط و تعدادی از دهیاران در محل فرمانداری شهرستان شوط برگزارشد.

جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان شوط با حضور فرماندار وبخشداران و روسای ادارات ذیربط و تعدادی از دهیاران در محل فرمانداری شهرستان شوط برگزارشد.

فرماندار شهرستان شوط در این جلسه تصریح کرد : محیط زیست نعمتی ارزشمند  است که می بایست ضمن حفظ آن ،  به نسل های آینده منتقل گردد و مسوولیت همگان در این خصوص مهم و حیاتی است.

حسن عبدالهی اصل  عدم دفن اصولی زباله ها تبعات بسیار جدی در سلامت جامعه و مباحث اجتماعی داردافزود: یکی از اساسی ترین راههای کاهش معضلات زیست محیطی در سطح شهرستان را آموزش ، فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردم در حوزه محیط زیست دانست.

شایان ذکر است در این جلسه در خصوص مواردی از جمله:

-شناسایی محل دفن نخاله های ساختمانی  توسط شهرداری ها در مهلت تعیین شده

-برگزاری جلسه توجیهی برای رانندگان و افرادی که نخاله های ساختمانی را در نقاط مختلف شهر خالی می کنند.

-برخورد قانونی دادستانی و  نیروی انتظامی با افرادی که نخاله ها را در محل نامناسب تخلیه میکنند.

-ادارات جهاد کشاورزی ،منابع طبیعی و منابع امور آب رانندگان خود را که نخاله های ساختمانی را در اراضی ملی و کشاورزی تخلیه می کنند معرفی نمایند.

-شهرداری شوط نسبت به ایجاد ترانشه در محل دفن زباله تا پایان سال جاری اقدام نماید.

-نصب تابلو راهنما(محل جدید دفن نخاله ها)در نقاط خروجی شهر توسط شهرداران و دهیاران بحث و تصمیم گیری شد.