درجه شهرداری مرگنلر در استان آذربایجان غربی به 3 ارتقاء پیدا کرد.

💢درجه شهرداری مرگنلر در استان آذربایجان غربی به 3 ارتقاء پیدا کرد.

▪️درجه 13 شهرداری کشور ارتقاء یافت

🔹معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از ارتقاء درجه 13 شهرداری و ابلاغ درجات جدید از سوی وزیر کشور به استانداری های ذیربط پس از بررسی مدارک و مستندات مربوط به درجه بندی در کارگروه ساماندهی درجه‌بندی شهرداری‌ها در این سازمان خبر داد.
✨به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، حسین رجب صلاحی با بیان خبر فوق گفت:  در استان آذربایجان غربی درجه شهرداری مرگنلر به 3 ارتقاء پیدا کرد.
رجب صلاحی در ادامه افزود: درجه بندی شهرداری ها باعث می شود ساختار تشکیلاتی شهرداریها به تبع ابلاغ درجه جدید، تغییر یابد.
وی همچنین یادآور شد: مدارک و مستندات درجه بندی شهرداری های مذکور در کارگروه ساماندهی درجه‌بندی شهرداری‌ها در معاونت امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بررسی و ارتقاء درجه شهرداری های مذکور تصویب شد.
معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص ارتقاء درجه شهرداریها گفت: ارتقاء درجه شهرداری های ذکر شده به استناد تبصره (3) ماده یک آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب (1370/4/1) هیات وزیران و اصلاحیه های بعدی آن و بر اساس شیوه نامه و عوامل ناظر بر درجه بندی شهرداری ها که فروردین 94 به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور رسیده، صورت گرفته است.
رجب صلاحی در پایان متذکر شد: به موجب دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، شهرداری هایی که چهار سال از زمان ابلاغ آخرین درجه آنها گذشته، می توانند پیشنهاد ارتقاء درجه خود را پس از تائید استانداری به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارسال نمایند.