بازدید از روستای طوره

بازدید فرماندار شهرستان شوط ، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، معاون فرماندار و بخشدارمرکزی از #روستای طوره شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط : عبدالهی اصل  فرماندار شهرستان شوط ، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، معاون فرماندار و بخشدارمرکزی از #روستای طوره شهرستان شوط بازدید با دهیار و شورا و اهالی این روستاو دیدار گفتگو کردند.