برگزاری جلسه شورای آرد و نان شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:جلسه شورای آرد و نان با حضور معاون فرماندار،بخشداران،اتاق اصناف،صمت،روسای غله و خدمات بازرگانی و اتحادیه نانوایان شهریتان در محل فرمانداری برگزار شد.

برگزاری جلسه شورای آرد و نان شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:جلسه شورای آرد و نان با حضور معاون فرماندار،بخشداران،اتاق اصناف،صمت،روسای غله و خدمات بازرگانی و اتحادیه نانوایان شهریتان در محل فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه در خصوص کمیت و کیفیت،تخصیص آرد یارانه ای،بازرسی و نظارت بر نانواییها و غیره بحث و تبادل نظر شد.