بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان شوط از اداره فرهنگ ارشاد اسلامی

بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان شوط از اداره فرهنگ ارشاد اسلامی

بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان شوط از اداره فرهنگ ارشاد اسلامی  و طرح اهدای کتاب به روستاهای بزرگ شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط: حسن عبدالهی اصل سرپرست فرمانداری طی بازدید از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از طرح اهدای کتاب به روستاهای بزرگ شهرستان شوط دیدن به عمل آورد.