بازدید از روستای قره ایاق

فرماندار شهرستان شوط ، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، معاون فرماندار و بخشدارمرکزی از #روستای قره ایاق شهرستان شوط بازدید کردند.

🔸بازدید فرماندار شهرستان شوط ، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، معاون فرماندار و بخشدارمرکزی از #روستای قره ایاق شهرستان شوط
و دیدار گفتگو با دهیار و شورا و اهالی این روستا

#در این بازدید ۳۰ هزار متر مربع آسفالت معابر داخلی محدوده روستای قره ایاق از محل تخصیص قیر رایگان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وبا مشارکت دهیاری تا پایان امسال مساعدت شد.