برگزاری زنگ شکوفه ها درمدارس شهرستان شوط

زنگ شکوفه ها در مدارس شهرستان شوط نواخته شد

زنگ شکوفه ها در مدارس شهرستان شوط نواخته شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط

به مناسبت آغازهفته دفاع مقدس و سال تحصیلی جدید و طی مراسمی با حضور معاون فرماندار شهرستان وامام جمعه و  جمعی از مسئولین دستگاههای اجرایی شهرستان زنگ شکوفه ها در محل دبستان نهضت شهر شوط به صدا درآمد.