جلسه بررسی مسایل و مشکلات روستای علیار از توابع بخش مرکزی با حضور فرماندار و بخشدار و تعدادی از ادارات وجمعی از اهالی روستای علیار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط : مسایل و مشکلات روستای علیار از توابع بخش مرکزی با حضور فرماندار و بخشدار و تعدادی از ادارات وجمعی از اهالی روستای علیار بررسی شد.

فرماندار شوط وجود روستا به عنوان یکی از مهمترین پایگاه های تولید مواد حیاتی و رفع نیازهای اساسی هر جامعه است ،گفت : می طلبد  روستاییان در جهت توسعه و آبادانی و پیشرفت روستا یکدل و متحد باشند.
وی افزود:توجه به توسعه روستای علیار بایستی همه جانبه نگریسته شودکه این روستا چقدر ظرفیت دارد.
فرماندار شوط خاطر نشان ساخت:ظرفیت روستای علیار برای درآمد زایی بسیار بالاست زیرا که این روستا از نظر آب و هوایی بسیار مساعد بوده و گردشگران زیادی را از منطقه  جذب میکند.
وی توجه به بحث منابع طبیعی اشاره کرد و گفت:اهالی محترم روستای علیار به موضوع منابع طبیعی توجه داشته و همکاری و تعامل را با اداره منابع طبیعی و آبخیزداری را داشنه باشند.
در پایان جلسه بعد از بحث و تبادل و نظر مقررشد
- با مساعدت اهالی روستای علیار  و تامین اعتبار از طرف فرمانداری جهت استخر آب زراعی اقدام شود.
-انتقال آب از طریق لوله  به استخر آب از محل اعتبارات شهرستانی و با نظارت اداره جهاد کشاورزی انجام گیرد
- دو عددآبشخور توسط اداره منابع طبیعی در حوزه روستای علیار احداث شود.