نشست مشترک فرماندار با شهرداران شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛عبدالهی اصل فرماندار طی نشستی مشترکی با حضور معاون فرماندار و شهرداران شهرهای شوط،مرگنلر و یولاگلدی و کارشناسان مرتبط فرمانداری و شهرداریها با محوریت بررسی مسائل و مشکلات شهرداران برگزار و بعد از بحث و تبادل نظر ، تصمیمات لازم اتخاذ شد.

◾️نشست مشترک فرماندار با شهرداران شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛عبدالهی اصل فرماندار طی نشستی مشترکی با حضور معاون فرماندار و شهرداران شهرهای شوط،مرگنلر و یولاگلدی و کارشناسان مرتبط فرمانداری و شهرداریها با محوریت بررسی مسائل و مشکلات شهرداران برگزار و بعد از بحث و تبادل نظر ، تصمیمات لازم اتخاذ شد.