کارگروه مدیریت پسماند شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛کارگروه مدیریت پسماند شهرستان شوط با حضور فرماندار و دادستان و اعضای ستاد در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرستان شوط در نخستین کارگروه مدیریت پسماند، گفت: شهرداران به عنوان متولیان مدیریت شهری در جمع آوری و دفن زباله ها وظیفه اصلی بر عهده دارند و سایر دستگاههای مسئول نیز در این راه باید همکاری لازم را انجام دهند و بخشداران نیز به عنوان ناظران  برتمامی این امور نظارت دارند.

عبدالهی اصل بر طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان شوط نیز اشاره ای کرد و افزود:مطالعات طرح احداث سایت های تجمیعی دفن پسماند در نقاط مختلف شهرستان با همکار شهرداران در حال پیگیری است و با توجه به نتایج این مطالعات در جلسات بعدی این کارگروه سایت تجمیعی دفن زباله شهرستان بحث و تبادل نظرخواهد شد.

وی در خصوص جمع آوری و ساماندهی نخاله های ساختمانی اظهار داشت؛ شهرداری ها و دهیاران با همکاری ادارات متولی بایستی در این مورد با افرادی که اقدام به چنین عملی می کنند برخورد جدی صورت گیرد.

عبدالهی اصل بر ساماندهی محل دفن زباله فعلی و وجود نخاله هایی که توسط افرادبه اطراف شهرها ریخته شده و چهره شهر را خراب کرده اشاره نموده و برخورد با عوامل مختلف را تاکید کرد.

در ادامه جلسه فرماندار شوط نسبت به جمع آوری دقیق پسماند و رفع مشکلات بصورت علمی تاکید کرد و افزود با توجه به بحث زیست محیطی لازم است تمامی ارگانهای ذیربط با همکاری و تعامل در راستای اجرای دقیق دستورالعمل های مربوطه اقدام لازم بعمل آورند.

دادستان شهرستان شوط در این جلسه با بیان اینکه تفکیک زباله به وسیله افراد دوره گرد و جمع کننده ضایعات طبق ماده 16 آیین نامه پسماند جرم محسوب می شود، اظهار داشت: تاکنون برخوردی با افرادی که به جداسازی و خرید و فروش غیر قانونی پسماند ، می کنند، نکرده است.

وی همچنین با تاکید بر نقش محیط زیست در انتقال این موضوع به مقام های قضایی  تصریح کرد: محیط زیست باید با انتقال ضرورت و اهمیت این موضوع به دادستانی و دستگاه قضایی زمینه ابلاغ یک دستور العمل جامع به کلانتریهای داخل و خارج شهر برای برخورد با متخلفان را فراهم کند