جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان شوط با حضور سرپرست فرمانداری و اعضای کمیسیون

کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان به ریاست عبدالهی اصل سرپرست فرمانداری و با حضور اعضاء در محل فرمانداری برگزار شد .

⛰جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان شوط با حضور سرپرست فرمانداری

کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان به ریاست عبدالهی اصل سرپرست فرمانداری و با حضور اعضاء در محل فرمانداری برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط، عبدالهی اصل آرامش و امنیت در جامعه را مرهون تلاش خدمت‌گزاران به مردم دانست وخاطرنشان کرد: برای برقراری آرامش در شهرستان، مردم نیز باید همکاری لازم را با عوامل انتظامی داشته باشند.
سرپرست فرمانداری شهرستان شوط،  بهترین راه پیشگیری از سرقت کارهای فرهنگی بوده که با ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ عمومی می تواند تاثیر گذاری فراوانی در این زمینه داشته باشد
وی  با تاکید بر رعایت الزامات حفاظتی توسط ادارات، بیان داشت: سازمان ها و دستگاه های اجرایی در بحث ایمن سازی ادارات و مجموعه هایی که تحت مدیریت شان است، باید اهتمام لازم را داشته باشند.
عبدالهی اصل با بیان اینکه میزان امنیت در شهرستان شوط  در مقایسه با سایر شهرستان ها از وضعیت قابل قبولی برخوردار است، اظهار داشت: در شهرستان شوط جای خوشبختی است که سرقت مسلحانه و سازمان یافته ای نداریم و سرقت ها جزئی هستند.