بازدیداز طرح آسفالت ریزی معابر داخل روستای خلج کرد

فرماندار شهرستان شوط از طرح آسفالت ریزی معابر داخل روستای خلج کرد بازدید کرد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط : حسن عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط از طرح آسفالت ریزی معابر داخل روستای خلج کرد با حضور معاون فرماندار و بخشدار مرکزی بازدید کردند.
شایان ذکر است : در این طرح ۱۳هزار ۵۰۰ مترمربع معابر داخل روستا آسفالت ریزی می شود که با اتمام این پروژه بیش از ۹۰ درصد  روستای خلج کرد از  مزایای طرح هادی و آسفالت معابر داخل روستا بهره مند شدند.
.