جلسه کمیسیون ارتقاءامنیت اجتماعی شهرستان شوط با عنوان چهارشنبه آخرسال به ریاست فرماندار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط،جلسه ارتقاء امنیت اجتماعی باعنوان چهارشنبه آخرسال با حضور فرماندار و اعضای کمیسیون در محل فرمانداری برگزار شد.

جلسه ارتقاء امنیت اجتماعی باعنوان چهارشنبه آخرسال با حضور فرماندار و اعضای کمیسیون در محل فرمانداری برگزار شد.
عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط  در  جلسه ارتقاء امنیت اخلاقی و اجتماعی این شهرستان گفت، ارتقاء امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه نیازمند همدلی مردم و مسئولین است.
فراندار شوط می توان با فرهنگ سازی و آموزش، خسارت های این مراسم باستانی را به حداقل رساند، افزود: رعایت مقررات و احترام به حقوق سایر شهروندان باید مدنظر مردم قرار گیرد.
عبدالهی اصل چهارشنبه سوری  فرصتی مناسب برای سرور و شادی است،گفت: این فرصت را با همیاری، برنامه ریزی و مدیریت به جشن مهر و دوستی، و روز سرور و شادی تبدیل کنیم.
فرماندار شهرستان شوط خاطرنشان کرد: فرهنگ سازی ها در خصوص چهار شنبه سوری باید به صورت دائمی بین قشر دانش آموزان انجام شود تا ملکه ذهنشان بشود و از  وسایل آتش زا استفاده نکنند.