تاسیس شهرداری یولاگلدی با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:شهرداری یولاگلدی با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تاسیس شد

تاسیس شهرداری یولاگلدی با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری

در چهارمین روز ازدهه مبارک فجر و با حکم وزیر کشور شهرداری یولاگلدی در شهر جدید یولاگلدی با حضورسرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی ، فرماندار و امام جمعه شهرستان شوط ، نماینده مردم شهرستان های شوط، ماکو، چالدران و پلدشت در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی (شهری،روستایی ،بحران)و اهالی محل تاسیس شد.