جلسه مشترک فرماندار با مدیران ادارات شهرستان شوط درحوزه سازمان های مردم نهاد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:جلسه مشترک فرماندار با مدیران ادارات شهرستان شوط در راستای نقش و عملکرد سازمان های مردم نهاد در حفظ و ارتقای سلامت جامعه در محل فرمانداری برگزار شد.

جلسه مشترک فرماندار با مدیران ادارات شهرستان شوط در راستای نقش و عملکرد سازمان های مردم نهاد در حفظ و ارتقای سلامت جامعه

فرماندار شهرستان شوط گفت: سازمان های مردم نهاد با داشتن نفوذ اجتماعی و جذب اعتماد مردمی، سرمایه اجتماعی بالایی دارندو می توانند در جامعه هدف مشخص اثرگذاری مستقیم و مطلوب کنند.

وی ادامه داد: سازمان های مردم نهاد به عنوان واسطه میان دولت و مردم با فعالیت های تخصصی و ایفای نقش مطالبه گری خود، برنامه های مهمی اجرا می کنند.

عبدالهی اصل از فعالیت 11 سمن در این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: انتظار داریم در شهرستان شوط تعداد سمن ها از حیث تنوع موضوعی بیشتر باشد که در آینده نیز به آن بیشتر خواهیم پرداخت.

فرماندار شهرستان شوط مهمترین نقش سازمان‌های مردم نهاد افزایش مشارکت اجتماعی، پیشرفت و توسعه جامعه دانست و گفت:تاکیدات دولت تدبیر و امید  استفاده از ظرفیت سازمان های مردم در جامعه و فکر مردم است.

 وی افزود: سازمان های مردم نهاد بخشی از سرمایه های اجتماعی به حساب می آیند که باید تقویت شوند و برای توانمند سازی آنها باید از همه ظرفیت های قانونی استفاده کرد.

فرماندار شهرستان شوط گفت: توانمندسازی سازمان های مردم نهاد و توسعه فعالیت مردمی آنها با هدف کنترل آسیب های اجتماعی ضروری است