همشهریان محترم تقاصا می شود،جهت سفرهای بین شهرستانی از وسیله شخصی خود استفاده کنند

در راستای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی

فرماندار شهرستان شوط گفت: همشهریان محترم تقاصا می شود،جهت سفرهای بین شهرستانی از وسیله شخصی خود استفاده کرده و از سوار شدن به ماشین های غیر خوداری نمایند.

عبدالهی اصل افزود: رانندگان تاکسی مجاز هستند جهت پیشگیری از کرونا تنها دو مسافر را در صندلی عقب سوار کنند و تمام نکات بهداشتی را رعایت نمایند و کرایه تاکسی برای مسافران مشابه قبل در نظر گرفته شده و تغییری نکرده است.

وی با تأکید بر اینکه انجام سفرهای بین شهرستانی نیز بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونای شهرستان اجرا می‌شود خاطرنشان کرد: اتحاد و انسجام مردم برای خروج از بحران ویروس کرونا عاملی بسیار مهم و تعیین کننده است بنابراین انتظار داریم مردم از سفرهای غیرضروری خوداری نموده و با خانه ماندن در قطع انتقال زنجیره کرونا تلاش کنند.

#در_خانه_بمانیم

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#هر_خانه_یک_پایگاه_سلامت

#بسیج_ملی_مبارزه_علیه_کرونا


👈شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط