رئیس کمیته امداد شهرستان شوط: پرداخت کمک موردی به ۶۰۰ نفر از مددجویان تحت پوشش

محرم آقاپور رئیس کمیته امداد شوط گفت : در سال ۱۳۹۸به تعداد ۶۰۰ نفر از مددجویان و نیازمندان ، بالغ بر یک میلیارد و پانصدو نه میلیون ریال کمک موردی پرداخت شده است.

رئیس کمیته امداد شهرستان شوط: پرداخت  کمک  موردی به ۶۰۰ نفر از مددجویان تحت پوشش

به گزارش روابط عمومی کمیته امدادشوط:

محرم آقاپور رئیس کمیته امداد شوط گفت : در  سال ۱۳۹۸به تعداد ۶۰۰  نفر از مددجویان و نیازمندان ، بالغ بر یک میلیارد و پانصدو نه میلیون ریال کمک موردی پرداخت شده است.

وی تصریح کرد : کمک های موردی بر اساس نیازها و درخواست های مددجویان برای برطرف کردن مشکلات معیشتی ،  فرهنگی ، ازدواج ، تحصیل ، درمان و مسکن پرداخت می شود .

آقاپور یادآور شد: در شهرستان شوط ۲۷۸۰ خانوار تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند و از خدمات این نهاد بهره مند هستند.

#کمیته_امداد_امام_خمینی_«ره»

#رئوف_همسفره_باشیم