💢همایش ملی روز شورا در شهرستان شوط

همایش ملی روز شورا در شهرستان شوط با حضور فرماندار،امام جمعه، معاون فرماندار ، بحشداران ، شهرداران ،روسای ادارات دهیاران و شوراهای اسلامی

همایش ملی روز شورا در شهرستان شوط

#با حضور
فرماندار،امام جمعه، معاون فرماندار ، بحشداران ، شهرداران ،روسای ادارات  دهیاران و شوراهای اسلامی در محل سالن ولایت فرهنگ ارشاد اسلامی برگزار شد