کمک ۸۰۴ میلیون تومانی خیرین شوطی در طرح اکرام ایتام و محسنین شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط محرم آقاپور افزود: در سال ۱۳۹۸ خیران نیکوکار مبلغ ۸۰۴ میلیون تومان به ایتام و فرزندان طرح محسنین کمک کردند،که ۱۱۵درصد برنامه سال گذشته تحقق پیدا کرد.

 رئیس کمیته امداد شهرستان شوط‌ اظهار داشت: طرح اکرام یکی از برنامه هایی هست که به‌موجب آن حمایت مالی و معنوی ایتام و فرزندان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد به خیران و نیکوکاران واگذار می‌شود.

محرم آقاپور افزود: در سال ۱۳۹۸ خیران نیکوکار مبلغ ۸۰۴ میلیون تومان  به ایتام و فرزندان طرح محسنین کمک کردند،که ۱۱۵درصد برنامه سال گذشته تحقق پیدا کرد.

وی افزود: تعداد حامیان شهرستان ۱۲۹۷ نفر هستند که ۱۳۴ نفر از ایتام و ۱۰۹ فرزند مشمول طرح محسنین از حمایتهای مادی و معنوی آنها بهره‌مند هستند.

آقاپور مشارکت مردم نیکوکار با هدف یاری نمودن محرومان و مستضعفان  را ضروری دانست و گفت : قدردانی  از خیرین تنها به اندازه توان ماست و اجر و پاداش واقعی خدمت به نیازمندان در درگاه الهی محفوظ و نصیب همه خدمتگزاران خواهد شد.

👈شایان ذکر است در شهرستان شوط ۲۷۸۰ خانوار تحت حمایت  کمیته امداد قرار دارند و از خدمات این نهاد بهره مند هستند.