جلسه کارگروه تخصصی تامین مسکن شهرستان شوط

جلسه کارگروه تخصصی تامین مسکن شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار و اعضای کارگروه در محلفرمانداری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط

جلسه کارگروه تخصصی تامین مسکن
 با محوریت بررسی تامین مسکن محرومین و طرح اقدام ملی مسکن با حضور معاون فرماندار و مدیر املاک و اراضی سازمان منطقه آزاد ماکو و اعضای کارگروه در محل فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه راهکارهای واگذاری اراضی مسکونی در قالب طرح ملی اقدام مسکن ، مسکن محرومین ، پیگیری و اقدام کارشناسی در خصوص تامین زمین و مسکن ،شناسایی و پالایش افراد و همچنین‌ روند تصویب طرح جامع شهر شوط  بحث و بررسی شد.