حضور فرماندار شهرستان شوط ،نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی،معاون فرماندار در دهیاری روستای تازه کند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: فرماندار شهرستان شوط ،نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی،معاون فرماندار در ساختمان دهیاری روستای تازه کند حضور یافتند

فرماندار شهرستان شوط ،نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی،معاون فرماندار#در محل دهیاری روستای تازه کند  حضور یافته و با دهیار این روستا در راستای بررسی مسائل و مشکلات از نزدیک دیدار و گفتگو  کردند