جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛سومین جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار و اعضای شورای و آموزش دهندگان نهضت سود اموزی در محل فرمانداری برگزار شد.

جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار و اعضای شورا و آموزش دهندگان نهضت سود اموزی در محل فرمانداری برگزار شد.

معاون فرماندار شوط در این جلسه با تبریک هفته سواد آموزی به حاضرین ، هفته سواد آموزی را فرصتی برای توجه به خدمات و فعالیت های اداره سواد آموزی، تلاش ها و موفقیت های این اداره عنوان کرد و گفت: کارآموزش دهندگان، روشن کردن چراغ علم و دانش در ظلمات جهل و تاریکی است و همچون جهاد فی سبیل الله جز با اراده و عشق و فداکاری محقق نمی شود.

زمانی ضمن بیان اهمیت فراگیری سواد توسط عموم مردم گفت : کسب سواد باعث افزایش توانایی برای مشارکت در سرنوشت خود و پیشرفت و توسعه جامعه می شود.

معاون فرماندار شوط با تاکید بر لزوم همکاری و خرد جمعی تصریح کرد: دستگاه های مختلف باید پای کار بیایند همه وهمه باید باشند تا بتوانیم یک فضای خوب  و پر جاذبه را برای ایجاد رغبت افراد بی سواد و کم سواد  فراهم نماییم.

احمدزاده مدیر آموزش و پرورش شهرستان شوط  در این جلسه اعلام کرد: در حال حاضر ۷۵ نفر آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی در سه دوره( سواد آموزی - تحکیم -انتقال ) داریم که از این تعداد ۵۰ نفر در روستا ۲۵ نفر در سطح شهرها می باشند.