بازدید از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: فرماندار شهرستان شوط ،نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی،امام جمعه ،معاون فرماندار ،بخشدار مرکزی #از مدیریت جهاد کشاورزی بازدید کردند

فرماندار شهرستان شوط  ،نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی،امام جمعه ،معاون فرماندار ،بخشدار مرکزی

#از مدیریت جهاد کشاورزی بازدید کردند و مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی بررسی شد