بررسی مسائل و مشکلات روستای تازه کند
مسائل و مشکلات روستای تازه کند👈با حضور فرماندار و نماینده مردم شهرستان های ماکو،شوط،پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی،معاون فرماندار ،بخشدار،دهیار و شورای اسلامی روستا بررسی شد
  • سه شنبه 10 تیر 1399 ساعت 10:01
🔸بررسی مسائل و مشکلات شهر مرگنلر
مسائل و مشکلات شهر مرگنلربا حضور فرماندار و نماینده مردم شهرستان های ماکو،شوط،پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی،معاون فرماندار ،بخشدار،شهردار و شورای اسلامی شهر مرگنلربررسی شد
  • سه شنبه 10 تیر 1399 ساعت 10:00