برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان شوط
جلسه شورای ترافیک شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار و اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد.
  • یکشنبه 2 خرداد 1400 ساعت 13:19
اطلاعیه ستاد انتخابات شهرستان شوط
  • یکشنبه 2 خرداد 1400 ساعت 13:18