برگزاری جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: بیست و هفتمین جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا ویروس شهرستان شوط به ریاست عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط و با حضور معاون فرماندار و بخشداران و مسئولین ادارات و نهادهای ذیربط در محل فرمانداری برگزار شد.
  • چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 13:27
◾️در راستای رفع موانع تولید واحدهای تولیدی شهرستان شوط
بررسی مسایل و مشکلات کارخانه تولید فرش ماشینی(راکد) واقع در سه راهی شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط : مسایل و مشکلات کارخانه تولید فرش ماشینی(راکد) واقع در سه راهی شهرستان شوط با حضور فرماندار،رییس دادگستری ،معاون فرماندار و رییس اداره صمت و صاحبان واحد تولیدی فوالذکر بررسی شد.
  • سه شنبه 25 آذر 1399 ساعت 13:30
برگزاری جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:هشتمین جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان شوط با حضور فرماندار و اعضای کمیسیون در محل فرمانداری برگزار شد.
  • دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 13:37
نشست هم اندیشی فرماندار شهرستان شوط با شهردار شوط و رییس اداره برق شهرستان
نشست هم اندیشی فرماندار شهرستان شوط با شهردار شوط و رییس اداره برق شهرستان در خصوص ایجاد هماهنگی های بیشتر بین دستگاها و بررسی موضوع هرس درختان در شهرشوط برگزار شد.
  • جمعه 21 آذر 1399 ساعت 13:40
◾️برگزاری جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: بیست و ششمین جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا ویروس شهرستان شوط به ریاست عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط و با حضور معاون فرماندار و بخشداران و مسئولین ادارات و نهادهای ذیربط در محل فرمانداری برگزار شد.
  • چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 13:46