در این نشست بر اجرای کامل پروتکلهای بهداشتی تاکید و با متخلفین برخورد خواهد شد
🔸 نشست بررسی اجرای پروتکلهای بهداشتی در سطح شهرستان با حضورعبدالهی فرماندار شهرستان شوط ، نیروی انتظامی و شبکه بهداشت شوط
  • دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 09:56
اطلاعیه ستاد انتخابات شهرستان شوط
  • یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 10:53