🔸در راستای اعمال محدودیت های جدید کرونایی در شهرستان شوط
🔸بازدید میدانی از نحوه همکاری و تعامل مردم در خصوص تعطیلی اصناف و بازار ... در سطح شهر شوط توسط اکیب بازرسی ستاد کرونا شهرستان
  • چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 13:41
فرماندارشهرستان شوط : تعطیلی گروه های شغلی و اعمال محدودیت های کرونایی جزو اختیارات ستاد ملی است/تاکید بر نقش موثر رسانه ها در اقناع سازی مردم برای رعایت دستورالعمل های بهداشتی /طبق مصوبات ستاد ملی کرونا هرگونه تردد به آرامستان ها جهت زیات قبور و برگزاری مراسمات ممنوع است
جلسه ویژه ستاد پیشگیری ، مدیریت و مبارزه با بیماری کرونا
ستاد پیشگیری ومبارزه با بیماری کرونا به ریاست عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط وبا حضور امام جمعه و ادارات شهرستان
  • دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 13:49