در راستای نهضت پاسخگویی ؛
برگزاری ملاقات مردمی فرماندار شهرستان شوط
در راستای دیدار چهره به چهره و پاسخگویی به مطالبات مردم و با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات عموم مراجعین، دیدار عمومی شهروز بابازاده فرماندار شهرستان شوط برگزار شد.
  • سه شنبه 9 خرداد 1402 ساعت 08:59
7 خرداد ماه 1402 صورت گرفت ؛
جلسه بررسی نحوه اجرای طرح کالا برگ الکترونیک شهرستان شوط برگزار شد.
جلسه بررسی نحوه اجرای طرح کالا برگ الکترونیک شهرستان شوط به ریاست معاون فرماندار و در محل دفتر ایشان با حضور اعضای جلسه برگزار شد.
  • دوشنبه 8 خرداد 1402 ساعت 11:47
در سالن جلسات فرمانداری؛
جلسه بازآفرینی شهری شوط برگزار شد
جلسه بازآفرینی شهری به ریاست رضایی اقدم معاون فرماندار و با حضور اعضای جلسه در محل فرمانداری شوط برگزار شد .
  • دوشنبه 8 خرداد 1402 ساعت 11:44
یکشنبه 7 خرداد ماه 1402 صورت گرفت :
دیدار شهردار شوط با فرماندار شهرستان شوط
در این جلسه در خصوص برنامه ریزی شهرداری شوط در سال 1402 و پیگیری هزینه کرد مصوبات سفر استاندار بحث و تبادل نظر شد.
  • دوشنبه 8 خرداد 1402 ساعت 11:42
یکشنبه 7 خرداد ماه 1402 صورت گرفت :
دیدار شهردار یولاگلدی با فرماندار شوط
در این جلسه در خصوص برنامه ریزی شهرداری یولاگلدی در سال 1402 و پیگیری هزینه کرد مصوبات سفر استاندار بحث و تبادل نظر شد.
  • دوشنبه 8 خرداد 1402 ساعت 11:39
فرماندار شوط :
دشمن همواره درتلاش است فرهنگ ایثار و شهادت را کمرنگ جلوه دهد .
شهروز بابازاده فرماندار شهرستان شوط در جلسه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که در سالن جلسات فرمانداری و با حضور اعضای جلسه تشکیل شد به برنامه ریزی دشمن برای کمرنگ جلوه دادن فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد.
  • دوشنبه 8 خرداد 1402 ساعت 11:04
در راستای شنبه های محرومیت زدایی ؛
حضور فرماندار و اعضای شورای اداری در روستای قره ایاق
شهروز بابازاده فرماندار شهرستان شوط با همراهی بخشدار بخش مرکزی و اعضای شورای اداری شهرستان با حضور در روستای قره ایاق، در جریان مشکلات این روستا قرار گرفت .
  • یکشنبه 7 خرداد 1402 ساعت 08:07
در راستای شنبه های محرومیت زدایی ؛
حضور فرماندار و اعضای شورای اداری در روستای شریف آباد (قبان باسان)
شهروز بابازاده فرماندار شهرستان شوط با همراهی بخشدار بخش مرکزی و اعضای شورای اداری شهرستان با حضور در روستای شریف آباد ، در جریان مشکلات این روستا قرار گرفت .
  • یکشنبه 7 خرداد 1402 ساعت 08:04
در راستای شنبه های محرومیت زدایی ؛
حضور فرماندار و اعضای شورای اداری در روستای حسینعلی کرد
شهروز بابازاده فرماندار شهرستان شوط با همراهی بخشدار بخش مرکزی و اعضای شورای اداری شهرستان با حضور در روستای حسینعلی کرد ، در جریان مشکلات این روستا قرار گرفت .
  • یکشنبه 7 خرداد 1402 ساعت 07:57
در راستای کنترل ترافیک :
شروع نصب چراغ های راهنمایی و ترافیکی
نصب چراغ های ترافیکی راهنمایی و ترافیکی سرپل اصلی برای کنترل عبور و مرور و کاهش ترافیک سر پل اصلی شهر
  • شنبه 6 خرداد 1402 ساعت 09:18
<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>