پیام تشکرفرماندار شهرستان شوط از حضور پرشور و حماسی مردم در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا
فرماندار شهرستان شوط در پیامی از حضور پرشور و حماسی مردم در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا تشکر و قدردانی کرد.
  • شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 09:42