در پنجمین روز از دهه مبارک فجر
کنلگ زنی زمین چمن مصنوعی فوتبال در شهر شوط
احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال در شهر شوط با حضور فرماندار ،امام جمعه،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،مدیرعامل سامان منطقه آزاد ماکو و روسای ادارات کنلگ زنی شد
  • سه شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 09:15
در پنجمین روز از دهه مبارک فجر
کنلگ زنی مدرسه 10 کلاسه مساکن مهر 668 واحدی شهر شوط
مدرسه 10 کلاسه مساکن مهر 668 واحدی شهر شوط با حضور فرماندار ،امام جمعه،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،مدیرعامل سامان منطقه آزاد ماکو و روسای ادارات کنلگ زنی شد
  • سه شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 09:13
در پنجمین روز از دهه مبارک فجر
افتتاح و بهره برداری از پروژه آسفالت ریزی معابر اصلی مسکن مهر توسط شهرداری شوط
پروژه آسفالت ریزی معابر اصلی مسکن مهر توسط شهرداری شوط با حضور فرماندار،امام جمعه ،مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و روسای ادارات افتتاح و به بهره برداری رسید
  • سه شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 09:12
در پنجمین روز از دهه مبارک فجر
دیدار با سرپرست جدید شهرداری یولاگلدی
فرماندار،امام جمعه،مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و نماینده مردم در مجلس شورای و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و بخشدار مرکزی شوط با سرپرست جدید شهرداری یولاگلدی دیدارکردند.
  • سه شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 08:21
در پنجمین روز از دهه مبارک فجر
کلنگ زنی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب شهر یولاگلدی
احداث شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب شهر یولاگلدی با حضور فرماندار،امام جمعه،مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و روسای ادارات کلنگ زنی شد.
  • سه شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 08:20
در پنجمین روز از دهه مبارک فجر
افتتاح و بهره برداری از طرح عملیات گازرسانی به روستای قره ایاق
طرح عملیات گازرسانی به روستای قره ایاق با حضور فرماندار،امام جمعه،مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو،معاونین ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و روسای ادارات و اهالی روستای قره ایاق افتتاح و به بهره برداری رسید
  • سه شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 08:18
در پنجمین روز از دهه مبارک فجر
کنلگ زنی مدرسه 8 کلاسه روستای قره ایاق
مدرسه 8 کلاسه روستای قره ایاق با حضور فرماندار ،امام جمعه،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،مدیرعامل سامان منطقه آزاد ماکو و روسای اداراتکنلگ زنی شد.
  • سه شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 08:17
در پنجمین روز از دهه مبارک فجر
کنلگ زنی مدرسه 10 کلاسه شهر یولاگلدی با حضور فرماندار
مدرسه 10 کلاسه شهر یولاگلدی با حضور فرماندار ،امام جمعه،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،مدیرعامل سامان منطقه آزاد ماکو و روسای ادارات در محل شهر یولاگلدی کنلگ زنی شد.
  • سه شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 08:15
درپنجمین روز از دهه مبارک فجر
بازدید از سالن ورزشی شهر یولاگلدی با حضورفرماندار
با حضورفرماندار،امام جمعه،مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو ،نماینده مردم در مجلس شوذای اسلامی و روسای ادارات سالن ورزشی شهر یولاگلدی بازدید شد
  • سه شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 08:13
در پنجمین روز از دهه مبارک فجر
بازدید از کارخانه فرسازی واقع در شهرک صنعتی شوط
کارخانه فرسازی واقع در شهرک صنعتی شوط با حضور فرماندار،مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و معاونین ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و روسای ادارات بازدید شد.
  • سه شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 08:10