برگزاری مراسم روز روستا و عشایر در شهرستان شوط
تجلیل از کشاورزان و دامداران نمونه و قبولین رتبه های برتر دانشگاه های کشور در روستاهای بخش مرکزی
  • شنبه 17 مهر 1400 ساعت 08:34
شهردار شهر شوط معرفی شد
  • شنبه 17 مهر 1400 ساعت 08:30