برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: جلسه شورای اداری شهرستان شوط به ریاست عبدالهی اصل فرماندار و با حضور امام جمعه،رییس دادگستری و اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد.
  • یکشنبه 3 مرداد 1400 ساعت 09:23