بازدید فرماندارشهرستان شوط ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از #آغاز عملیات اجرایی احداث جاده پالان توکن به سه راهی روستاهای سنق و طوره
فرماندارشهرستان شوط ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ازآغاز عملیات اجرایی احداث جاده پالان توکن به سه راهی روستاهای سنق و طوره بازدید کردند.
  • دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 ساعت 09:40
🔸بازدید فرماندار ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از #روند عملیات اجرایی پل خلیل آباد شهر شوط
فرماندار ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از#روند عملیات اجرایی پل خلیل آباد شهر شوط بازدید کردند.
  • دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 ساعت 09:38
بازدید فرماندارشهرستان شوط ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از #محل احداث سد شوط
فرماندارشهرستان شوط ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از#محل احداث سد شوط بازدید دکردند.
  • دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 ساعت 09:37
بازدید فرماندار شهرستان شوط،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از پل عظیم کندی در محور سه راهی شوط به جاده ترانزیتی ماکو
فرماندار شهرستان شوط،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از پل عظیم کندی در محور سه راهی شوط به جاده ترانزیتی ماکو بازدید کردند.
  • دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 ساعت 09:35
بازدید فرماندارشهرستان شوط ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ازمسیل سیلاب شهر شوط
بازدید فرماندارشهرستان شوط ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ازمسیل سیلاب شهر شوط
  • دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 ساعت 09:31
🔸 بمناست هفته سلامت صورت گرفت
💢دیدار رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوط با عبدالهی اصل فرماندار شهرستان
🔸 بمناست هفته سلامت رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوط با عبدالهی اصل فرماندار شهرستان در محل دفتر ایشان دیدار و گفتگو کردند.
  • دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 ساعت 09:28
جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری فینال مسابقات لیگ وزنه برداری استان آذربایجان غربی به میزبانی شهرستان شوط
جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری فینال مسابقات لیگ وزنه برداری استان آذربایجان غربی به میزبانی شهرستان شوط برگزار شد
  • دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 ساعت 09:25
برپایی چادر سلامت در شهر مرگنلر به مناسبت هفته سلامت
به مناسبت هفته سلامت چادر سلامت در شهر مرگنلر برپا شد
  • دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 ساعت 09:21
جلسه برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری هرچه باشکوهتر روز ملی شوراها در شهرستان شوط
جلسه برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری هرچه باشکوهتر روز ملی شوراها در شهرستان شوط برگزار شد
  • دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 ساعت 09:19