جلسه مشترک هیاتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات شهرستان شوط با نمایندگان و بازرسان فرماندار
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:جلسه مشترک هیات اجرایی و نظارت بر انتخابات شهرستان شوط با نماینگان فرمانداری بازرسان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
  • چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 08:50
بازدیداز ساختمان در حال احداث مجمع فرهیختگان تازکند
با حضور فرماندار و معاون فرهنگی سازمان منطقه آزاد ماکو از ساختمان در حال احداث مجمع فرهیختگان تازکند بازدید شد
  • چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 08:29
🔻جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان شوط با حضور فرماندار با موضوع بررسی آخرین وضعیت برگزاری انتخابات ۲ اسفند برگزار شد.
  • سه شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 08:19
دومین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر منطقه آزاد ماکو برای نوروز ۱۳۹۹
دومین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر منطقه آزاد ماکو برای نوروز ۱۳۹۹ با حضور مدیرعامل سازمان، فرمانداران ماکو، شوط و پلدشت و اعضای ستاد برگزارشد
  • سه شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 08:17
🔻جلسه آموزشی – توجیهی ویژه ی اعضای شعب اخذ رای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهر ستان شوط
جلسه آموزشی – توجیهی ویژه ی اعضای شعب اخذ رای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهر ستان شوط باحضور حسن عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط برگزار شد.
  • سه شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 08:15
🔻دوره تـــــوجیهی بازرسان و سربازرسان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شعب اخذ رای شهرستان شوط
دوره تـــــوجیهی بازرسان و سربازرسان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شعب اخذ رای شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار برگزار شد.
  • شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 10:46
جلسه توجیهی با مسئولین ستاد تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در شهرستان شوط
جلسه توجیهی با مسئولین ستاد تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در شهرستان شوط به ریاست فرماندار شوط برگزار شد.
  • شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 10:45
🔻برگزاری جلسه توجیهی نمایندگان فرماندار و کاربران در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان شوط
جلسه توجیهی نمایندگان فرماندار و کاربران در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان شوط با حضور فرماندار در سالن اجلاس فرمانداری برگزار شد
  • شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 10:42
1 2 3 4 5 6 7 8