#هر_شب_یک_مسجد

اطلاعیه: برگزاری مراسم دیدار مردمی مسئولین با مردم شهرستان شوط

اطلاعیه: برگزاری مراسم دیدار مردمی مسئولین با مردم شهرستان شوط
احتراما به اطلاع شهروندان محترم میرساند برنامه ملاقات مسئولین با مردم امروز ساعت 21/30 شب مورخه 24 فروردین ماه 1401 بعد از نماز مغرب و عشاء در مسکن مهر شوط در بلوک 287 منزل آقای حسن علینژاد برگزار خواهد شد.