بررسی مسایل و مشکلات آب شرب روستای صوفی

بررسی مسایل و مشکلات آب شرب روستای صوفی
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: در راستای مشکل آب شرب روستای صوفی؛محمدزاده بخشدار مرکزی شوط به همراه رییس آب و فاضلاب شهرستان با حضور در روستای صوفی به بررسی مسائل و مشکلات مربوط به چاه تامین آب شرب روستا پرداخته و ضمن بحث و گفتگو با اهالی تصمیماتی در این زمینه گرفته شد.