نشست هم اندیشی فرماندار شهرستان شوط با شهردار شوط و رییس اداره برق شهرستان

نشست هم اندیشی فرماندار شهرستان شوط با شهردار شوط و رییس اداره برق شهرستان
نشست هم اندیشی فرماندار شهرستان شوط با شهردار شوط و رییس اداره برق شهرستان در خصوص ایجاد هماهنگی های بیشتر بین دستگاها و بررسی موضوع هرس درختان در شهرشوط برگزار شد.

نشست هم اندیشی فرماندار شهرستان شوط با شهردار شوط و رییس اداره برق شهرستان
در خصوص ایجاد هماهنگی های بیشتر بین دستگاها و بررسی موضوع هرس درختان در شهرشوط

فرماندار شهرستان شوط دراین جلسه بعد از  بحث و تبادل نظر تاکید کرد: روسای ادارات شهرستان شوط قبل از  هرگونه اقدامات، جلسات و نشست های مشترکی باهم داشته باشند،در صورت لزوم از طریق فرمانداری اقدام نمایند.

وی تصریح کرد: حفظ محیط زیست و طبیعت خصوصا ارزش هوای پاک و تنفس سالم در این روزهای سخت شرایط کرونایی از وظایف تک تک افراد و بالاخص ادارت می باشد که متاسفانه بر اثر کار غیر کارشناسی و غیر اصولی پیمانکار اداره برق و بدون هماهنگی  اقدام به هرس ناصحیح  درختان چند خیابان نموده که باعث آسیب دیدن درختان و موجبات ناراحتی شهروندان عزیز گردیده است

عبدالهی اصل یادآور شد:برای ادامه کار باید عملیات متوقف و با هماهنگی لازم توسط افراد متخصص و کارشناسان فضای سبز شهرداری  اینکار انجام گیرد وبا برنامه ریزی بموقع و علمی  برای سالهای آینده از تکرار چنین اقدامات جلو گیری بعمل آید