برگزاری جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت با حضور فرماندار شهرستان شوط

برگزاری جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت با حضور فرماندار شهرستان شوط
جلسه کمیسیون پیشگیری از سرقت شهرستان شوط به ریاست فرماندار و با حضور اعضای جلسه در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

جلسه کمیسیون پیشگیری از سرقت شهرستان شوط برگزار شد

جلسه کمیسیون پیشگیری از سرقت شهرستان شوط به ریاست فرماندار و با حضور اعضای جلسه در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط؛

فرماندار شهرستان شوط در جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت، بهترین راه پیشگیری از سرقت کارهای فرهنگی بوده که با ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ عمومی می تواند تاثیر گذاری فراوانی در این زمینه داشته باشد

حسن عبدالهی اصل عدم رعایت برخی از اصول حفاظتی را در وقوع سرقت ها موثر دانست و خواستار اجرای برخی اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده اولیه توسط عموم مردم در راستای مقابله با سرقت و دستبرد شد و بیان داشت:لازم است تا نیروی انتظامی و نظامی ،بخشداران و دهیاران آموزش شهروندان را در دستور کار خود قرار دهند و نواقص حفاظتی دستگاه های دولتی را احصاء و منعکس نمایند.

وی یادآور شد: هدف اصلی ما در سطح شهرستان شوط در حوزه مبارزه با سرقت، اطلاع رسانی عمومی و بروز به مردم در خصوص شیوه های سرقت و برنامه ریزی در راستای مقابله و کاهش این معضل اجتماعی می باشد.