🔻شایان ذکر است ؛ برابر پیگیرهای به عمل آمده توسط فرماندار شهرستان شوط در مورد قطعی آب شرب روستای بیانچولی کرد ، آب شرب روستای فوق با تلاش های آب و فاضلاب شهرستان وصل و مشکل قطعی آن رفع شد.