جلسه نشست مشورتی دهیاران بخش قره قویون

جلسه نشست مشورتی دهیاران بخش قره قویون
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛ نشست مشورتی دهیاران بخش قره قویون شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار، امام جماعت ، شهردار و شورای اسلامی مرگنلر، و دیگر مسئولین و دهیاران بخش قره قویون در بخشداری مرگنلر برگزار شد.

 نشست مشورتی دهیاران بخش قره قویون شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار، امام جماعت ، شهردار و شورای اسلامی مرگنلر، و دیگر مسئولین و دهیاران بخش قره قویون
#با محویت
_ نشست ماهانه  مشورتی دهیاران
_مراسم معارفه بخشدار بخش قره قویون
در محل بخشداری مرگنلربرگزار شد.