آیین کلنگ زنی زمین چمن مصنوعی آموزشگاه حضرت مریم (س) شهرستان شوط

آیین کلنگ زنی زمین چمن مصنوعی آموزشگاه حضرت مریم (س) شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط : آیین کلنگ زنی زمین چمن مصنوعی آموزشگاه حضرت مریم (س) شهرستان شوط با حضور فرماندار،امام جمعه و مدیر آموزش و پرورش برگزار شد. شایان ذکر است: این طرح با اعتباری بالغ بر 250 میلیون تومان در زمینی به مساحت 550 مترمربع در محوطه آموزشگاه احداث خواهد شد.