به ریاست معاون فرماندار شهرستان شوط

جلسه کمیسیون کارگری شهرستان شوط برگزار شد

جلسه کمیسیون کارگری شهرستان  شوط برگزار شد
جلسه کمیسیون کارگری شهرستان شوط باحضور معاون فرماندار و اعضای کمیسیون در محل فرمانداری شوط برگزار شد

جلسه کمیسیون کارگری شهرستان شوط باحضور معاون فرماندار و اعضای کمیسیون در محل فرمانداری شوط برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شهرستان شوط معاون فرماندار شوط در این جلسه گفت: دستگاه‌های اجرایی، مطالبات کارگری را در اولویت پرداخت ها قرار دهند. وی هدف از برگزاری جلسه کمیسیون کارگری، بررسی دقیق‌تر مباحث کارگری عنوان کرد و افزود: شرایط کشور از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به گونه ای است که ما باید به کارگران نگاه ویژه داشته باشیم. وی در پایان از ادارات متولی با همکاری دیگر دستگاه های عضو خواست جهت بررسی و پیگیری رفع موانع مشکلات نقدینگی و معوقات حقوق و دستمزد کارگران و پرداخت بیمه کارگران در سطح شهرستان اقدام و در جلسه آتی گزارشی از پیگیری را ارائه نمایند.